กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

30/11/2566 จัดกิจกรรมให้ความรู้ในด้านสิทธิสตรี บทบาทหญิงชาย ครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ
ประกาศเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2566 เปิดอ่าน 60 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 30 ธันวาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ (การให้ความรู้ในด้านสิทธิสตรี บทบาทหญิงชาย ครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ) ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 57 (1/2567)

โดยมี นางสาวภาณี จันทร์ตัน นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากรฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::