กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

21/02/2567 ร่วมประชุมขับเคลื่อนภารกิจ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.)  อ.ป่าแดด
ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เปิดอ่าน 36 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางสาวกิ่งดาว มะโนวรรณ  หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมประชุมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.)  อำเภอป่าแดด เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ประสานงาน และชี้แจงการขับเคลื่อนภารกิจ อพม. ตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวง พม. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย  

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::