กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

29/03/2567 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนล้านนาสู่การสร้างผู้นำเพื่อสังคม “จวนปี้ จวนน้อง เปื้อนพ้อง เป็นผู้นำ”
ประกาศเมื่อ 29 มีนาคม 2567 เปิดอ่าน 44 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2567 นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนล้านนาสู่การสร้างผู้นำเพื่อสังคม “จวนปี้ จวนน้อง เปื้อนพ้อง เป็นผู้นำ” ณ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

โดยมี นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองปลัดกระทรวงและรองโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 8 จังหวัดล้านนา ให้มีทักษะเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา รวมทั้งมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::