กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

03/04/2567 จัดกิจกรรมชั่วโมงออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี
ประกาศเมื่อ 03 เมษายน 2567 เปิดอ่าน 34 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 3 เมษายน 2567 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมชั่วโมงออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีและสนับสนุนให้บุคคลากรได้ออกกำลังกาย เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายและจิตใจ พร้อมในการทำงาน ณ อาคารซอนต้า ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

 

 #ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

 

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::