กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

03/04/2567 รับรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร 6 เดือน และ 1 เดือน
ประกาศเมื่อ 03 เมษายน 2567 เปิดอ่าน 37 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 3 เมษายน 2567 นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ  รับรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรม​ หลักสูตร 6 เดือน ได้แก่ หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้า หลักสูตร เสริมสวยสตรี และ หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง  รวมทั้งสิ้น​ 50​ คน​ พร้อมชี้แจงเกี่ยวกับการฝึกอบรมอาชีพและการจัดสวัสดิการเบื้องต้นแก่ผู้รับการอบรมและผู้ปกครองรับทราบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::