กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

24/05/2567 ร่วมกิจกรรม THAI SME–GP Road Show เชื่อมโยงตลาดภาครัฐ – เอกชน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ประกาศเมื่อ 24 พฤษภาคม 2567 เปิดอ่าน 32 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2567 นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย เจ้าหน้าที่งานพัสดุ ร่วมกิจกรรม THAI SME–GP Road Show เชื่อมโยงตลาดภาครัฐ – เอกชน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสทางการตลาดให้ SME เข้าสู่ตลาดภาครัฐ-เอกชน เพิ่มมากขึ้นและประสบความสำเร็จในการขยายโอกาสเข้าสู่ตลาดภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจในระดับพื้นที่และระดับประเทศต่อไป

โดยมี นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารหอประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 #ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::