กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

24/05/2567 พัฒนาศักยภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักสูตร โรงเรียนครอบครัว
ประกาศเมื่อ 24 พฤษภาคม 2567 เปิดอ่าน 30 ครั้ง

วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2567 นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางสาวอัจฉรา ปันติคำ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักสูตร โรงเรียนครอบครัว

โดยมี นางกุสุมา พนอนุอุดมสุข ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::