กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

พื้ที่รับผิดชอบ ของ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 14 ธันวาคม 2563 เปิดอ่าน 449 ครั้ง
❄️ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย
https://www.facebook.com/vtw.chiangrai
.
Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::