กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

จะดีกว่ามั้ย​ถ้าเราจะเตรียมพร้อมด้านอาชีพให้กับตัวเอง​เพื่อความมั่นคงในอนาคต..
ประกาศเมื่อ 27 เมษายน 2564 เปิดอ่าน 442 ครั้ง
จะดีกว่ามั้ย​ถ้าเราจะเตรียมพร้อมด้านอาชีพให้กับตัวเอง​เพื่อความมั่นคงในอนาคต..
พบกับการเรียนอาชีพผ่านระบบออนไลน์​ ที่คุณสามารถเรียนได้ทุกที่​ ทุกเวลาฟรี​.. จบแล้วได้รับวุฒิบัตรรับรอง​
เรียนอาชีพออนไลน์ง่ายกว่าที่คุณคิด​ เข้าอบรมได้ที่>>> http://vtw-cr.go.th/e-learning/login
Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::