กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

27/10/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศเมื่อ 27 ตุลาคม 2564 เปิดอ่าน 369 ครั้ง

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565

(เดือนพฤศจิกายน 2564 - เดือนกันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::