กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ช่องทางการให้บริการของศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
ประกาศเมื่อ 19 มีนาคม 2565 เปิดอ่าน 230 ครั้ง
เชิญชวน คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว และครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เพิ่มเพื่อนไลน์ SMSC Chiang Rai เป็นช่องทางการให้บริการของศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร ทุนประกอบอาชีพ รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว
 
มาเป็นเพื่อนกันเยอะ ๆ นะคะ
Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::