กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรายชื่อ หลักสูตร 6 เดือน และ หลักสูตร 3 เดือน
ประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2565 เปิดอ่าน 610 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร 6 เดือน

- หลักสูตร พนักงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก
- หลักสูตร  การตัดเย็บเสื้อผ้า
- หลักสูตร เสริมสวยสตรี

หลักสูตร 3 เดือน
- หลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีฯ ดังกล่าว มารายงานตัวในวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น ถึง เวลา 16.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 5372 3950 ต่อ 19 หรือ 08 1961 6676

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::