กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ขอเชิญ ผู้ประกอบการ SME SE ร่วมโครงการ Online Marketplace สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !!
ประกาศเมื่อ 09 พฤษภาคม 2565 เปิดอ่าน 182 ครั้ง
สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !!
 
ขอเชิญ ผู้ประกอบการ SME SE ร่วมโครงการ Online Marketplace จำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์ม Shopee ในแคมเปญ ชวนช๊อบ ชวนใช้ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย
 
สมัครได้ที่ ➡️ คลิก ➡️ https://forms.gle/ZsuFXE4aYUoWBohz9
Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::