กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรับสมัคร หลักสูตร 5 วัน หลักสูตรอาหารจานเดียว รุ่นที่ 2
ประกาศเมื่อ 09 พฤษภาคม 2565 เปิดอ่าน 244 ครั้ง
ประกาศรับสมัคร หลักสูตร 5 วัน
หลักสูตรอาหารจานเดียว รุ่นที่ 2

ช่วงเวลาที่ฝึกอบรม : เริ่มเรียนวันที่ 6 มิถุนายน- 10 มิถุยายน 2565

สมัครได้ที่ http://www.vtw-cr.go.th/register-online.php
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.053-723950 ต่อ 19 , 081-9616676
Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::