กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ขยายระยะเวลารับสมัคร การประกวดผลิตภัณฑ์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าไทย
ประกาศเมื่อ 11 กรกฎาคม 2565 เปิดอ่าน 157 ครั้ง

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ –> http://www.vtw-cr.go.th/download-detail.php?type=145

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::