กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2565 เปิดอ่าน 125 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

 

ขอให้ผู้ผ่านการเลือกสรรลำดับที่ 1 เข้ารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ในวัน พฤหัสบดี ที่ 6  ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 5372 3950

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::