กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

เปิดรับแล้ว หลักสูตร บริบาล (พนักงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็๋กเล็ก) 6 เดือน
ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2565 เปิดอ่าน 171 ครั้ง
***ด่วน !! จำนวนจำกัด เรียนฟรี มีงานทำ
- หลักสูตร บริบาล (พนักงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็๋กเล็ก) 6 เดือน
- รายงานตัวพร้อมเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566
- สมัครวันที่ http://www.vtw-cr.go.th/register-online.php


***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 5372 3950 , 08 1961 6676
ครูสุวิทย์ แสนทา 08 3044 4529
Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::