กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
ประกาศเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2565 เปิดอ่าน 73 ครั้ง
????ขยายเวลาการรับสมัคร ????
????การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ โดยผู้ประสงค์จะสมัครส่งใบสมัครฯ พร้อมเอกสารหลักฐาน ไปยังกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ genderact@dwf.go.th ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ????
???? ประกาศขยายเวลาการรับสมัครฯ
???? ใบสมัครเข้ารับการสรรหาฯ
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2659 6757
กลุ่มคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
.
???? ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily
Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::