กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

รับจำนวนจำกัด (เรียนฟรี มีงานทำ) หลักสูตร 6 เดือน
ประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2565 เปิดอ่าน 290 ครั้ง

ด่วน !!! รับจำนวนจำกัด (เรียนฟรี มีงานทำ)
หลักสูตร 6 เดือน

สมัครได้ที่ http://www.vtw-cr.go.th/register-online.php
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม.
โทร. 0 5372 3950 ต่อ 19 , 08 1961 6676
Line ID : @304xuamz

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::