กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ในสถาบัน
ประกาศเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 407 ครั้ง

ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ในสถาบัน

???? หลักสูตร 6 เดือน
???? โรงแรมและบริการ
???? ตัดเย็บเสื้อผ้า
???? เสริมสวยสตรี
???? พนักงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก (บริบาล)

???? หลักสูตร 1 เดือน
???? หลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชั่วโมง)
???? หลักสูตร การทำกาแฟและผสมเครื่องดื่ม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 5372 3950 หรือ 08 1961 6676
ID LINE : @304xuamz

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::