กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ประกอบอาหาร
ประกาศเมื่อ 07 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 84 ครั้ง

#รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ประกอบอาหาร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 22 มีนาคม 2566 ตามวันและเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เลขที่ 10 หมู่ที่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::