กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

คู่มือการใช้ แอพพลิเคชั่น ESS Help Me "สำหรับผู้แจ้งเหตุ"
ประกาศเมื่อ 10 เมษายน 2566 เปิดอ่าน 163 ครั้ง
????คู่มือการใช้ แอพพลิเคชั่น ESS Help Me "สำหรับผู้แจ้งเหตุ" เพื่อจะช่วยเหลือคุณในการระงับเหตุด่วน เหตุร้าย ⛑️
⛑️คำเตือน ถ้าสแกนเพิ่มเพื่อนแล้ว ให้ปักหมุด????ไว้เลยค่ะ เพื่อค้นหาง่าย แต่อย่ากดแจ้งเหตุเล่นนะคะ จะมีความผิดตามกฏหมายอาญาค่ะ
Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::