กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ขอเชิญชวนประชาชนผู้รับบริการทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประสิทธิภาพและคุณภาพในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2566 เปิดอ่าน 104 ครั้ง

ขอเชิญชวนประชาชนผู้รับบริการทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประสิทธิภาพและคุณภาพในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ

????เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนได้อย่างเหมาะสมต่อไป

????️ ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2566
(*) โดยสามารถตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่ https://shorturl.ocsc.go.th/qr/wfa_citizen
หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::