กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ขอเชิญร่วมทำแบบสำรวจความความต้องการ "การฝึกอบรมอาชีพ"
ประกาศเมื่อ 19 พฤษภาคม 2566 เปิดอ่าน 120 ครั้ง

ขอเชิญร่วมทำแบบสำรวจความความต้องการ "การฝึกอบรมอาชีพ" ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

คลิกกรอกแบบสำรวจ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0FVwqR3O02gjjt0hc8dSumvY3_ap0WFkS2efrqMVC4jeHiA/viewform

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 0 5372 3950 หรือ 08 1961 6676

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::