กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ในสถาบัน หลักสูตร อาหารและโภชนาการ
ประกาศเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566 เปิดอ่าน 98 ครั้ง

ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ในสถาบัน
???? หลักสูตร 1 เดือน ????
▶️ หลักสูตร อาหารและโภชนาการ
????สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 5372 3950 ต่อ 19 หรือ 08 1961 6676
ID LINE : @304xuamz
สมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.vtw-cr.go.th/register-online.php

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::