กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร ขนมไทย 4 ภาค (5 วัน)
ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 118 ครั้ง

???? ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ????
????หลักสูตร ขนมไทย 4 ภาค (5 วัน) ????

ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้มารายงานตัวใน วัน จันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 0 5372 3950 ต่อ 19 หรือ 08 1961 6676

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::