กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

เชิญเยี่ยมชม ห้อง " Learn& Play Station "
ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 115 ครั้ง

เชิญเยี่ยมชม ห้อง " Learn& Play Station " ได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร .053-723950

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::