กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม (1 เดือน ) หลักสูตร แฟชั่นดีไซน์
ประกาศเมื่อ 10 กรกฎาคม 2566 เปิดอ่าน 63 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ในสถาบัน ???? หลักสูตร 1 เดือน ???? ▶️ หลักสูตร แฟชั่นดีไซน์ ????สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 5372 3950 ต่อ 19 หรือ 08 1961 6676 ID LINE : @304xuamz ???? สมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.vtw-cr.go.th/register-online.php

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::