กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน
ประกาศเมื่อ 27 กรกฎาคม 2566 เปิดอ่าน 150 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน

หลักสูตร แฟชั่นดีไซน์ หลักสูตรกาแฟและผสมเครื่องดื่ม หลักสูตรตัดผมชาย หลักสูตรอาหารและโภชนาการ

ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้มารายงานตัวใน วัน พฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2566

เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร 0 5372 3950 ต่อ 19 หรือ 08 1961 6676

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::