กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ในสถาบัน
ประกาศเมื่อ 22 สิงหาคม 2566 เปิดอ่าน 215 ครั้ง
ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ในสถาบัน
???? หลักสูตร 6 เดือน
???? โรงแรมและบริการ
???? ตัดเย็บเสื้อผ้า
???? เสริมสวยสตรี
???? พนักงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก (บริบาล)
???? หลักสูตร 3 เดือน
???? หลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง)
???? หลักสูตร อาหารและโภชนาการ สมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.vtw-cr.go.th/register-online.php
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 5372 3950 หรือ 08 1961 6676 ID LINE : @304xuamz
#ศูนย์สตรีเชียงราย
Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::