กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ
ประกาศเมื่อ 25 สิงหาคม 2566 เปิดอ่าน 47 ครั้ง

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม  https://drive.google.com/drive/folders/1SFbp_25qSAAhC3VIOALEpc3M9Mh0yaBt

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::