กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

เป็นเพื่อนกับ Line ESS Help Me เพื่อเป็นช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ประกาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2566 เปิดอ่าน 68 ครั้ง

ขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดเชียงราย 

เป็นเพื่อนกับ Line ESS Help Me เพื่อเป็นช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::