กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ
ประกาศเมื่อ 18 ตุลาคม 2566 เปิดอ่าน 238 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ
1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
2.ตำแหน่ง ผู้ประกอบการอาหาร

????โดยผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เลขที่ 10 หมู่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอมสัมภาษณ์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ผ่านทาง www.vtw-cr.go.th

???? สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
???? โทร.0 5372 3950

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::