กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรหลักสูตร การทำกาแฟและผสมเครื่องดื่ม
ประกาศเมื่อ 26 ตุลาคม 2566 เปิดอ่าน 86 ครั้ง

???? ประกาศรายชื่อ ????
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 1 เดือน หลักสูตร การทำกาแฟและผสมเครื่องดื่ม ขอให้ผู้มีรายชื่อยืนยันตัวตนโดยการ SCAN QR CODE เพื่อยืนยันเข้ารับการฝึกอบรม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2566
หรือคลิก https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdoyj.../viewform... เพื่อยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.053-723950 ต่อ 19
หรือ 081-9616676
ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2566

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::