กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 6 เดือน และ หลักสูตร 3 เดือน
ประกาศเมื่อ 03 ตุลาคม 2566 เปิดอ่าน 58 ครั้ง
???? ประกาศรายชื่อ ????
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 6 เดือน และ หลักสูตร 3 เดือน ขอให้ผู้มีรายชื่อยืนยันตัวตนโดยการ SCAN QR CODE เพื่อยืนยันเข้ารับการฝึกอบรม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2566
หรือคลิก https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdoyj.../viewform... เพื่อยืนยันตัวตน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.053-723950 ต่อ 19
หรือ 081-9616676
ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2566
Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::