กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ในสถาบัน หลักสูตร ผู้ประกอบการอาหาร รุ่นที่ 2 (3 เดือน)
ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2566 เปิดอ่าน 99 ครั้ง
ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ในสถาบัน
หลักสูตร 3 เดือน
▶️หลักสูตร ผู้ประกอบการอาหาร รุ่นที่ 2
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 20 กุมภาพันธ์ 2567
อบรมระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2567
???? ???? ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครที่ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดการฝึกอบรมหากมีจำนวนผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ???? ????
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 5372 3950 ต่อ 19 หรือ 08 1961 6676
ID LINE : @304xuamz
สมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.vtw-cr.go.th/register-online.php
Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::