กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลตำแหน่ง ผู้ประกอบการอาหาร
ประกาศเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2566 เปิดอ่าน 163 ครั้ง

⭕️ประกาศ⭕️ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย


♦️ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ตำแหน่ง ผู้ประกอบการอาหาร


♦️ ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบข้อเขียน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา และ สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::