กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรายชื่อ หลักสูตร 1 เดือน หลักสูตร ตัดผมชาย
ประกาศเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2566 เปิดอ่าน 116 ครั้ง

???? ประกาศรายชื่อ ????
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 1 เดือน
หลัีกสูตร ตัดผมชาย

ขอให้ผู้มีรายชื่อยืนยันตัวตนโดยการ SCAN QR CODE เพื่อยืนยันเข้ารับการฝึกอบรม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2566
หรือคลิก https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdoyj.../viewform... เพื่อยืนยันตัวตน

และเข้ารับการรายงานตัว ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.053-723950 ต่อ 19
หรือ 081-9616676
ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2566

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::