กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ตามหานักร้องหน้ามนคนเมืองพาน!!!อายุไม่เกิน 25 ปี เข้าร่วมการประกวด ร้องเพลงลูกทุ่ง ในงานข้าวใหม่ปลามัน
ประกาศเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2566 เปิดอ่าน 42 ครั้ง

ตามหานักร้องหน้ามนคนเมืองพาน!!!
อายุไม่เกิน 25 ปี เข้าร่วมการประกวด ร้องเพลงลูกทุ่ง ในงานข้าวใหม่ปลามัน ณ ที่ว่าการอำเภอพาน ในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ ด่วน!!! จำนวนจำกัด
-----------------------------------------------------------
ประเภทการประกวด เด็กและเยาวชน
คุณสมบัติทั่วไป
1. ไม่จำกัดเพศสภาพและเพศวิถี
2. อายุไม่เกิน 25 ปี
3. ไม่ติดสัญญากับค่ายเพลงใดๆ
4. เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ฉบับ (กรณีใช้เป็นหลักฐานประกอบการรับรางวัล)
เพลงที่ใช้ในการประกวด
1. เป็นเพลงไทยลูกทุ่ง ในจังหวะช้า 1 เพลงและจังหวะเร็ว 1 เพลงเวลาไม่เกิน 10 นาที
2. ทำการรวมไฟล์เพลง (Mix) เป็นไฟล์ Mp3 จำนวน 1 ไฟล์
3. โดยทำการส่งไฟล์เพลงทางลิงค์ที่แนบให้ และให้ทำการเตรียมไฟล์เพลงใส่ Thumbdrive หรือ Flashdrive สํารองมาด้วย เผื่อกรณีที่เกิดความผิดพลาดทางเทคนิค

วัน เวลา และสถานที่ประกวด
วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีกลางเทศกาลข้าวใหม่ปลามัน ลานหน้าที่ว่าการอำเภอพาน

วิธีการสมัคร
สมัครเข้าร่วมการประกวดพร้อมแนบไฟล์เพลงได้ทางลิงค์ https://forms.gle/N6CciJukw9xGfoKbA ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566


#YSDN #YSDNPhan #YSDNThailand #เยาวชนสร้างสุข #อำเภอพาน #ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเชียงราย

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::