กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศเปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร 6 เดือน 3 เดือน 1 เดือน และหลักสูตรระยะสั้น 5 วัน
ประกาศเมื่อ 15 ธันวาคม 2566 เปิดอ่าน 452 ครั้ง

????ประกาศเปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ

???? หลักสูตร 6 เดือน
???? หลักสูตร 3 เดือน
???? หลักสูตร 1 เดือน
???? และหลักสูตรระยะสั้น 5 วัน

✍️สมัครออนไลน์ได้ที่
http://www.vtw-cr.go.th/register-online.php

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.053-723950
หรือ 081-9616676

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::