กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร หลักสูตรลาเต้อาร์ท
ประกาศเมื่อ 05 มกราคม 2567 เปิดอ่าน 75 ครั้ง

???? ประกาศรายชื่อ ????
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ระยะสั้น 5 วัน
หลักสูตรลาเต้อาร์ท


ขอให้ผู้มีรายชื่อยืนยันตัวตนโดยการ SCAN QR CODE เพื่อยืนยันเข้ารับการฝึกอบรม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มกราคม 2567
หรือคลิก https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdoyj.../viewform... เพื่อยืนยันตัวตน

และมารายงานตัวในวันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ อาคารซอนต้า ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย และเริ่มฝึกอบรมวิชาชีพในเวลา 13.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.0 5372 3950 ต่อ 19
หรือ 08 1961 6676
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2567

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::