กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ  หลักสูตร 3 เดือน และ หลักสูตร 1 เดือน
ประกาศเมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2567 เปิดอ่าน 193 ครั้ง

ประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ
หลักสูตร 3 เดือน
- หลักสูตรผู้ประกอบอาหาร
หลักสูตร 1 เดือน
- หลักสูตรตัดผมชาย
- หลักสูตรการทำกาแฟและผสมเครื่องดื่ม

ขอให้ผู้มีรายชื่อยืนยันตัวตนโดยการ SCAN QR CODE เพื่อยืนยันเข้ารับการฝึกอบรม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
หรือคลิก https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoyj-n5l1066RJcnKtjgwnN5YJMDFKn2bDDQDsGA4kmFUDaA/viewform?pli=1 เพื่อยืนยันตัวตน
และมารายงานตัวในวันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ อาคารซอนต้า ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.0 5372 3950 ต่อ 19
หรือ 08 1961 6676

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::