กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

เชิญเยี่ยมชม ห้อง " Learn& Play Station " ได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2567 เปิดอ่าน 16 ครั้ง

เชิญเยี่ยมชม ห้อง " Learn& Play Station " ได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร  0 5372 3950 
หรือ  08 1961 6676 

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::