กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

พม. ขอเชิญเสนอรายชื่อ
ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2567 เปิดอ่าน 28 ครั้ง
???? พม. ขอเชิญเสนอรายชื่อ "บุคคล/ หน่วยงาน/ จังหวัด" ที่มีผลงานด้านการค้ามนุษย์เป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับการคัดเลือกรางวัล
????1. บุคคลต้นแบบ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จำนวน 4 รางวัล
????2. บุคคลดีเด่น ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จำนวน15 รางวัล
????3. หน่วยงานดีเด่น ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จำนวน 6 รางวัล
????4. จังหวัดต้นแบบขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ NRM จำนวน 6 รางวัล
ผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับเงินรางวัล พร้อมด้วยโล่เกียรติยศ ????จากท่านนายกรัฐมนตรี ภายในงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เดือนมิ.ย. 67
*** ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอชื่อ ได้จาก QR Code ด้านล่าง หรือลิ้งค์ https://drive.google.com/drive/folders/1pDX1vD_TUry4pZVlulhCMltuhXPFWq9r

หรือตามรายละเอียดใน Poster ประชาสัมพันธ์
Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::