กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

เปิดรับสมัคร หลักสูตร การตัดผมชาย 
ประกาศเมื่อ 27 ตุลาคม 2566 เปิดอ่าน 114 ครั้ง

เปิดรับสมัคร หลักสูตร 1 เดือน (รับ 20 คน)
หลักสูตร การตัดผมชาย 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
รายงานตัวพร้อมเรียน วันที่ 1 ธันวาคม - วันที่ 30 ธันวาคม 2566
 สมัครได้ที่ http://www.vtw-cr.go.th/register-online.php

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม.
โทร. 0 5372 3950 ต่อ 19 , 08 1961 6676
Line ID : @304xuamz

ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2566

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::